Імпакт-інвестування - новітня фінансова стратегія - Промприлад. Реновація

Імпакт-інвестування – новітня фінансова стратегія

Імпакт Інвестування. Фінансові рішення для сталого розвитку / Impact Investment. Financing Solutions for Sustainable Development

 

Цей матеріал є перекладом статті ПРООН про імпакт-інвестування та дозволений для публікації з некомерційною метою із посиланням на оригінал та переклад. 

 

Імпакт-інвестування – це інвестиції в компанії, організації та фонди з наміром створити вимірюваний соціальний та/або екологічний вплив разом із фінансовою віддачею.

 

Як це працює?

Імпакт-інвестування описується (і відрізняється від інших видів інвестицій) трьома основними принципами:

 

 1. Очікування фінансової прибутковості: Імпакт-інвестор очікує отримати фінансову рентабельність інвестованого капіталу, нижче домінуючої ринкової ставки, за ринковою ставкою або навіть вище.
 2. Намір вирішувати соціальні чи екологічні виклики (тобто вплив чи прагнення): на додаток до фінансової прибутковості, інвестор прагне досягти позитивного впливу на суспільство та / або навколишнє середовище.
 3. Зобов’язання щодо вимірювання та звітування щодо передбачуваного соціального впливу та впливу на навколишнє середовище: вплив інвесторів здійснюється для вимірювання ефективності, використовуючи стандартизовані показники.

 

Імпакт-інвестори традиційно роблять виклик думці про те, що розвиток має бути досягнутий та керуватися лише соціальною допомогою або благодійністю. Навпаки, ця теорія передбачає, що бізнес та інвестиції є важливими факторами для досягнення більш інклюзивного та сталого суспільства. Тому ціль імпакт-інвесторів полягає у тому, щоб показати, що інвестиції можуть досягти позитивного (соціального або екологічного) впливу та фінансової прибутковості (або, як мінімум, повернення капіталу).

 

Імпакт інвестиції не обмежуються певним класом чи сектором активів: він включає, наприклад, фіксований дохід, венчурний капітал, приватні акції та соціальні або віддалені від впровадження облігації. Приватний капітал і приватний борг є найбільш поширеними продуктами, що приймаються, причому останні займають найбільшу частку в вартості. Імпакт-інвестори часто, але необов’язково, інвестують в інноваційні бізнеси та підприємства в таких секторах: стале сільське господарство, доступне житло, охорона здоров’я, енергетика, чисті технології та фінансові послуги для бідних.

 

Кілька прикладів: фонд, що інвестує в мікрофінансування в Африці та Азії; некомерційна фінансова установа, яка надає фінансування фермерам в Латинській Америці; платформа, яка дозволяє індивідуальним інвесторам надавати жінкам кредити на ринках, що розвиваються, для доступу до чистої енергії. Інвестиційна політика Фонду, спрямована на стійке харчування; або індивідуальні інвестиції в компанію, яка надає здорові та корисні шкільні обіди.

 

Вплив інвестора включає в себе дотації, високий рівень вартості приватних осіб, фонди (наприклад, Фонд Білла і Мелінди Гейтс, Благодійний Фонд Гетсбі), пенсійні фонди, інституційні інвестори (наприклад, JP Morgan, Південноафриканська PIC) та роздрібні інвестори, які інвестують капітал безпосередньо в соціальні підприємства або імпакт-інвестиційні фонди (наприклад, Acumen Fund, Bridges Ventures, Elevar Equity, Ariya Capital) та інструменти (наприклад, соціальні імпакт облігації). Вплив капіталу було збільшено в основному з банків, пенсійних фондів та інститутів фінансового розвитку (DFI – Development Finance Institutions).

 

З точки зору вкладників, вплив інвестицій може бути спрямований як на некомерційні, так і на некомерційні підприємства, якщо вони можуть забезпечити фінансовий прибуток. Ряд посередників можуть пов’язувати впливових інвесторів з цими впливовими підприємствами з індивідуальними послугами, такими як дослідження, фандрейзинг, сертифікація, оцінка впливу, бізнес-інкубація, прискорення бізнесу та юридичні послуги.

 

Ті, хто допомагає, такі як DFI та уряд, забезпечують сприятливе середовище, в якому можуть відбуватися ринкові операції, а в деяких випадках – прямі стимули та співфінансування. Прикладом сприятливого законодавства є можливість зареєструвати Імпакт-корпорації (B-corporations) в США. Ця форма інкорпорації дозволяє компанії збалансувати свої доручені обов’язки між своїми акціонерами та зацікавленими сторонами на законних підставах.

 

B-корпорації також можуть бути приватними сертифікатами на додаток до юридичної реєстрації. Більш того, очікується, що на фінансовому ринку будуть встановлені орієнтири для імпакт-інвестицій на основі попередніх спроб розробки індексу екологічних, соціальних ринків та регуляторних питань (ESG – Environmental, social and governance), наприклад екологічні та соціально відповідальні індекси S & P, які відслідковують компанії, які відповідають певним критеріям екологічної та соціальної стійкості, або індекси MSCI з низьким вмістом вуглецю, яка зосереджується на бізнесі з низьким вмістом вуглецю. DFI (наприклад, Міжнародна фінансова корпорація, Африканський банк розвитку та Європейський інвестиційний банк) очолили цей рух, розробили стандарти якості та часто взаємодіяли з імпакт-інвесторами через суміщені формули фінансування та розподіл ризиків.

 

Стейкхолдери

Імпакт-інвестори: забезпечити капітал та включати індивідуальних інвесторів, високий показник цінних фізичних осіб, фонди, DFI та широкий спектр інституційних інвесторів, таких як пенсійні фонди та страхові компанії.

 

Об’єкт інвестицій (Investees): для комерційних та некомерційних підприємств, які, поряд із рентабельним бізнесом, здатні генерувати вимірювані соціальні та екологічні впливи. Об’єкти інвестицій включають багатонаціональні відділення, соціальні підприємства, мікрофінансові установи, малі та середні підприємства (МСП), кооперативи тощо.

 

Посередники (Intermediaries): зв’язують інвесторів, інвестиції та зацікавлені сторони, надаючи їм інноваційні рішення та послуги. Вони також можуть сприяти випуску структурованих фінансових продуктів та допомогти зменшити витрати на імпакт інвестиції. Вони надають консультації, а також допомагають структурувати угоди та управляти фондами. Посередниками можуть бути комерційні банки, інвестиційні банки, незалежні фінансові консультанти, брокери, дилери, міжнародні організації, консалтингові фірми тощо.

 

Хто робить це можливим? (Enablers): уряди можуть допомогти шляхом створення сприятливого регуляторного середовища та надання прямих стимулів. Вартість капіталу може бути зменшена з урахуванням податкових пільг, гарантій або субсидій відповідно до державних програм та пріоритетів. Положення можуть бути прийняті для визнання впливу інвесторів (наприклад, Європейських фондів соціального підприємництва в Європейському Союзі), заохочувати прозорість, виробляти та обмінюватися інформацією, створювати дружні робочі групи тощо. Крім того, уряди, міжнародні організації, фінансові установи та агентства з розвитку можуть також грати допоміжну роль і вступити в дію інвестиційних угод із співфінансуванням або покращенням кредитування.

 

Бенефіціари: зацікавлені сторони, які користуються інвестиціями за рахунок поліпшення соціальних та екологічних умов.

 

Статистика

Обсяг впливу інвестицій не може бути офіційно записаний через незрозуміле визначення терміну, але існують оцінки. Всесвітня мережа імпакт- інвестування (GIIN) оцінює ринок у 228,1 млрд дол. США в інвестиційних активах з впливу, в тому числі 35,5 млрд дол. США – у 2017 році. Очікуване зростання зобов’язань у 2018 році становить 8 відсотків. Очікується, що пропозиція інвестиційного капіталу зростатиме, але, як показує, вплив інвестицій на світові фінансові ринки дорівнює приблизно 0,1% світового багатства. Якщо ця частка зросте до 2 відсотків, це може означати, що в активах, які впливають на вплив, інвестовано більше 5,6 трлн дол. США.

 

Більш широкі визначення сталого або відповідального інвестування (включаючи дотримання вимог ESG та менеджерів, які застосовують списки виключень із інвестицій) охоплюють приблизно 22,9 трлн дол. США. Нарешті, майже 2 тисячі менеджерів з управління активами, сукупні активи яких перевищують 81,7 трлн дол США, підписали шість принципів відповідального інвестування Організації Об’єднаних Націй.

 

Імпакт -інвестиції також стали широко поширені по всьому світу. GIIN повідомили про 20% інвестицій в США та Канаді, 16% у Латинській Америці та Карибському басейні (LAC), 12% в Африці на південь від Сахари, 11% у WNS Europe. В цілому, більше опитаних інвесторів планують збільшити фінансування пропорційно на ринках, що розвиваються, такими як Африка на південь від Сахари, Південно-Східна Азія та Латинська Америка, ніж будь-який інший географічний регіон. Кілька провідних фінансових фірм також вийшли на ринок за останні роки, створюючи спеціальні підрозділи або платформи, призначені для імпакт інвестування, у тому числі BlackBerry і Goldman Sachs. Фонди та інституційні інвестори також оголосили про зобов’язання інвестувати мільярди в імпакт інвестування.

 

Міленіали – наступні імпакт-інвестори

Наведені вище тенденції у забезпеченні та управлінні капіталом підтримуються опитуваннями, які охоплюють перевагу мілленіалів як нових шукачів роботи чи інвесторів: багато людей вважають, що першочерговим завданням бізнесу є користь суспільству, і вони хочуть працювати для бізнесу, який переслідує етичні практики. Інше опитування свідчить, що багаті мілленіали майже в два рази частіше, ніж Gen X, розглядають свої інвестиції як спосіб вираження соціальних, політичних або екологічних цінностей.

 

Ці люди, які народились після 1980 року та перше покоління до нового віку в новому тисячолітті, незабаром зазнають незвичайного перенесення багатства між поколіннями, який оцінюється в США лише 41 трлн дол. США, що створює додаткові очікування щодо зростання кількості імпакт інвесторів. Недавнє опитування також підкреслило важливу роль жінок, які впливають на інвестиції. Майже 70% жінок-керівників та 46% всіх заможних жінок-інвесторів зацікавлені в інвестиціях в ESG.

 

Існують також схеми, пов’язані з імпакт темою або імпакт сектором: тоді як одна третина соціально спрямованих імпакт фондів очікують від ринку прибутковості, фонди, орієнтовані на навколишнє середовище, в переважній більшості очікують повернення ринкової ставки. В середньому вплив інвестицій у навколишнє середовище також виявляється на рівні в п’ять разів більше, ніж у соціальних сферах. Згідно з останнім дослідженням GIIN, найбільший розподіл приносять фінансові послуги (крім мікрофінансування), енергетика, житло та мікрофінансування. Серед екологічних тем основна увага приділяється сталому використанню земель, відновлювальній енергії, енергоефективності та екологічно чистим технологіям.

 

Коли це можливо?

Юридичні та / або інші техніко-економічні вимоги
Місцеві регламенти та ринки визначають інвестиційний клімат, наявність фінансових продуктів та основні чи добровільні – довірчі, екологічні та соціальні стандарти. Управлінці можуть надавати індивідуальні стимули (наприклад, податкові пільги) або положення про імпакт підприємців та інвесторів в межах своєї юрисдикції, але не існує спеціальних або додаткових юридичних вимог для імпакт інвестицій. Загальне положення для імпакт-інвестиційних організацій, полягає в тому, що цілі соціального та екологічного впливу містяться в юридичній документації, а також у звіті про вплив.

 

Мінімальний обсяг інвестицій та поточні витрати
Специфіка проекту та бізнес-модель визначають інвестиційні вимоги, а також відповідний розмір ринку, зрілість та інші фактори, такі як людський капітал або політичні та комерційні ризики. Хоча більші компанії можуть вимагати фінансування у розмірі 10 мільйонів доларів США або більше, МСП, як правило, вимагають від 25 до 2 мільйонів доларів США. Структура витрат та сума також пов’язані з цільовим інвестором та класом активів фінансового продукту.

 

Згідно з даними ПРООН, угоди в Африці коливаються від 50 000 дол США до декількох мільйонів імпакт фондів та фундацій на початковій стадії та до 200 мільйонів доларів США у випадку фондів приватного капіталу та інституційних інвесторів. Дані, отримані від SGIN ImpactBaseshow, мають тенденцію бути більшими на розвинених ринках, ніж на ринках, що розвиваються. Середнє значення інвестиційної угоди, пов’язаної з впливом, як повідомляє GIIN, становить 3.2 мільйони. Це включає в себе ряд нижчих ринкових інвесторів на нижньому рівні з середнім показником 2,1 млн дол. США, інвесторам з ринковою ставкою, в середньому 3,4 млн дол. США.

 

Імпакт інвестиції мають капітальні витрати для об’єкта інвестування

Хоча імпакт-інвестори мають різні очікування щодо фінансової прибутковості, за даними GIIN, більшість віддає перевагу експлуатації за ринковими ставками. Наслідком інвестицій часто є, таким чином, розширення доступу до капіталу, навіть якщо інвестиційні позиції є високим ризиком. Незважаючи на перевагу до ринкових ставок, близько 40 відсотків імпакт інвесторів готові визнати прибутковість інвестицій, яка нижче, ніж ринкова ставка.

 

Середня внутрішня норма рентабельності інвестиційного рейтингу інвестування становить 5,8% відповідно до показника CA-GIIN та вище на ринках, що розвиваються (6,7%), ніж на розвинених ринках (4,8%). Звіт показує, що верхній квартальний прибуток перевищує 9,7%, а Wharton дослідження встановили вагову внутрішню норму прибутку 9,2%. Mckinsey дослідження виявило середню прибутковість 11%. Ці ставки можна порівняти з поверненням ринкової ставки. Кембріджські партнери виявили, що загальний рівень прибутковості серед світових фондів – 11% прямих інвестицій.

 

Хоча агреговані дані не містять жодних даних про додаткові витрати, вплив інвестицій може призвести до короткотермінових транзакцій з високою вартістю у порівнянні з традиційними інвестиціями через запровадження суворих вимог щодо соціальної та екологічної звітності та проведення процедур додаткової перевірки.

 

У якому контексті це більше підходить
Вплив інвестицій є доречним, коли приватний капітал може вирішувати соціальні та / або екологічні проблеми за допомогою інноваційних методів, в той же час продовжуючи комерційну життєздатність. Вплив інвестицій може бути спрямований на подолання суспільних збоїв, але за визначенням це не є рішенням, коли немає життєздатних можливостей для бізнесу. Вплив інвестицій не є заміною на надання соціальних послуг або благодійності. Швидше за все, вона спрямована на доповнення та розширення спектру наявних варіантів для сприяння сталого розвитку, стимулювання інновацій та досягнення позитивного соціального та екологічного впливу. Імпакт інвестори також можуть прокладати шлях для більшого державного втручання шляхом страхування ризиків, які не можуть бути використані в суспільних інтуїціях в першу чергу.

 

Які основні ризики та виклики?

 

Плюси

 • Виклики, пов’язані з Імпакт-інвестуванням зумовлюють довготривалу думку про те, що ринкові інвестиції повинні зосереджуватися виключно на досягненні фінансової прибутковості.
 • Вплив інвестицій може стимулювати додаткові потоки капіталу в економіку країн, що розвиваються, та стимулювати розвиток приватного сектору, якщо це інше не існує.
 • Вплив інвестиційного ринку надає різноманітні та життєздатні можливості для інвесторів у просуванні соціальних та екологічних завдань за рахунок інвестицій, що також забезпечують фінансові прибутки.
 • Імпакт-інвестиції можуть конкурувати з традиційними стратегіями активів, а часом навіть перевершувати їх.
 • Поєднуючи різні форми капіталу з різними вимогами до повернення, соціальні виклики можна вирішувати більш масштабним способом, ніж це можна досягти лише урядом.
 • Вплив інвесторів надає нові способи більш ефективного розподілу державного та приватного капіталу. Це може сприяти співпраці державних і приватних суб’єктів.
 • Імпакт-інвестиції можуть зміцнювати організації та підприємства соціального сектора, надаючи їм доступ до повного спектру варіантів фінансування, доступних для регулярного бізнесу.
 • Імпакт-інвестиції можуть стимулювати створення та зростання інноваційних підприємств, а отже, і розширювати всю економіку.

 

Мінуси

 • Імпакт-інвестування може призвести до збільшення операційних витрат у порівнянні з аналогічними інвестиціями в приватний капітал або венчурний капіталу.
 • Основне визначення імпакт-інвестування все ще обговорюється. Хоча деякі організації виробляють схеми сертифікації впливу з незалежною перевіркою третьої сторони, і такі режими існують у деяких секторах (наприклад, органічні продукти харчування чи справедлива торгівля), досі не існує прийнятого стандарту чи визначення.
 • Відсутність надійних досліджень та доказів фінансової діяльності. Достовірні дані щодо ризику та повернення можуть допомогти як існуючим, так і майбутнім інвесторам, щоб краще визначити стратегії, які найкращим чином відповідають їхнім бажаним соціальним, екологічним та фінансовим критеріям.

 

Ризики

 • Відсутність посередницьких послуг може підвищити транзакційні витрати через фрагментацію, складність угод та брак розуміння ризиків.
 • Відсутність сприятливої ​​інфраструктури може призвести до збільшення витрат на інвестиції. Мережі слаборозвинені, а відсутність широко визнаних та надійних соціальних показників створює прогалину між фінансовою та соціальною віддачею, яку потім важко оцінити.
 • Недостатня абсорбційна потужність для великих інвестицій. Інвестиційна готовність (наявність хороших проектів) залишається ключовою проблемою в країнах, що розвиваються, крім імпакт-інвестицій.
  Обмежені можливості для співфінансування.
 • Рішення “повітряного ринку”, типу “роблять добро”, можуть створювати бульбашки – особливо, якщо існує розрив між очікуваннями про фінансову та соціальну прибутковість та фактичну продуктивність – таким чином відводячи капітал від філантропії та зменшуючи гранти, виділені на соціальні та екологічні виклики.
 • Обман за допомогою неправдивих рекламних матеріалів про навколишнє середовище може пошкодити привабливість імпакт-інвестиційного ринку та, нарешті, довіру інвесторів. Наприклад, недобросовісні управляючі активи можуть шахрайським чином маркувати та продавати традиційні інвестиційні продукти як вплив інвестицій.
 • Застосовуються фінансові та операційні ризики, спільні для традиційних інвестицій (наприклад, ліквідність, валюта, політичні ризики тощо). Додаткові ризики пов’язані з розумінням впливу зацікавлених сторін на вплив (наприклад, суперечливість грантів та впливу інвестицій). Останнє охоплює роботу з різними культурами, включаючи, наприклад, врахування різного розуміння фінансових ризиків та передбачуваного впливу між глобальним інвестиційним комітетом та місцевою громадою.

Як можна покращити проект для вдосконалення імпакту?

Імпакт-інвестиції спрямовані на досягнення соціальних чи екологічних наслідків, які не відбулися б, якщо б інвестиція не відбулась (додатково). Результат може бути на прикладі поліпшення послуг у сфері охорони здоров’я, доступу до фінансових послуг, доступу до чистої води та формуванні зайнятості / доходів у сільських або бідних громадах. Наприклад, Root Capital – неприбутковий фонд соціальних інвестицій, який сприяє зростанню добробуту сільської місцевості. Fruiteq для придбання вищої якості мано з 830 фермерів у Букіна-Фасо в три рази більше за місцеву ціну, збільшуючи доходи фермерів на 43%.

 

Аналогічним чином, за підтримки Фонду Калверт, Фонд EcoEnterprises (EcoE2) інвестував 5,5 мільйонів доларів США у трьох компаніях з справедливої ​​торгівлі, які взяли на себе зобов’язання захистити та відновити місця проживання, відповідальне управління лісовими ресурсами та громадські послуги в Латинській Америці. Завдяки цим інвестиціям EcoE2 зберіг понад 800 000 гектарів землі, обслуговує 300 штатних працівників та обслуговує понад 5 000 постачальників. Один лише інвестиційний фонд створив понад 58 000 робочих місць у всьому світі з інвестиційним портфелем 100 млн доларів США.

 

Окрім специфіки імпакт-інвестицій, імпакт-рух може допомогти трансформувати ринки структурно. Залучення капіталу до продуктивної діяльності в країнах, що розвиваються, та інноваційних соціальних підприємств, що впливають на інвестиції, можуть призвести до більшого та значного впливу шляхом збільшення рівня місцевих доходів, підтримки створення робочих місць та побудови місцевих ринків шляхом наслідування. За оцінками інвестиційного фонду, він збільшив понад 189 мільйонів життів завдяки своїй діяльності.

 

Цінність імпакт інвестицій може бути підвищена за рахунок:

Зафіксована місія: Місія імпакт-інвестора або об’єкта інвестування має визначати передбачуваний соціальний ефект, який він прагне досягти. Остання повинна бути чітко вбудована в статут компанії або інвестиційну стратегію. Наприклад, W.K. Фонд Kellogg Foundation, який керується місією, керується розподілом портфоліо інвестиційної політики для підтримки вразливих дітей. Аналогічним чином програма кредитування соціальних підприємств RSF пропонує іпотечні кредити та кредити на будівництво як для некомерційних, так і для некомерційних соціальних підприємств, які відповідають суворим критеріям.

 

Більша відповідальність: важливість дотримання прозорості та суворої звітності. Ресурси, призначені для демонстрації впливу, повинні бути пропорційними зобов’язанням. Надійні показники повинні дозволяти інвесторам зрозуміти, чи продуктивність інвестицій узгоджується з місією впливу. Встановлення галузевих стандартів для вимірювання може допомогти встановити довіру та порівнювати продукти, такі як Стандарти звітності про вплив та інвестиції (IRIS – Impact Reporting and Investment Standards) та система оцінки глобального імпакт-інвестування (GIIRS – Global Impact Investment Rating System).

 

Багатошарові структури капіталу: державний сектор, ДФІ та фонди можуть відігравати різні ролі разом із впливом та традиційними інвесторами. Державні органи можуть надавати інвестиції “першого рівня” або розширювати послуги з підвищення кредитоспроможності (наприклад, гарантії), щоб залучити приватні інвестиції. Наприклад, Консорціум мікрофінансування Deutsche Bank – мікрофінансовий фонд у розмірі 80 мільйонів доларів США став життєздатним завдяки первинному гранту, який забезпечив початковий операційний дохід та пом’якшив інвестиційний ризик.

 

Підтримуючі правила: регуляторні зміни можуть створювати стимули – фіскальні стимули, субсидії, обов’язкову сертифікацію, щоб залучити ще більшу кількість інвесторів. Прикладом є Європейська Комісія, Ініціатива “Соціальний бізнес”: створення сприятливого клімату для соціальних підприємств, ключових зацікавлених сторін у сфері соціальної економіки та інновацій та відповідного Регламенту 346/2014 про встановлення маркування Європейського фонду соціального підприємництва. Крім того, може знадобитися відрегулювати положення, які не дозволяють організаціям соціального сектора брати участь у прибуткових організаціях.

 

Продовжувати покращувати вимірювання соціального ефекту: звітність може проводитись із сумісними якісними та кількісними методами та збагачуватись використанням найкращих спільних практик (наприклад, близько 5000 фірм з 148 країн повідомляють про свої соціальні та екологічні показники для ініціативи IRIS) .

 

Керуйте можливими компромісами між комерційною життєздатністю та соціальними та екологічними наслідками. Участь зацікавлених сторін та незалежних верифікаторів (ті, хто може підтвердити) є запорукою підзвітності.

 

Критерії імпакт-інвестицій

Всесвітня мережа імпакт-інвестування (GIIN – Global Impact Investing Network) визначила чотири критерії, за якими інвестицію можна віднести до категорії імпакт-інвестицій.

 

1. Постановка цілей. У бізнес-плані необхідно прописати соціальні цілі, тим самим визначитися, який соціальний результат буде досягнутий за підсумками.
2. Повернення інвестиції. Показник, який відображає окупність інвестицій. Цей критерій дозволить розвивати ринки фінансування соціальних проектів. Варто пам’ятати, що імпакт-інвестиції орієнтуються на тривалий період окупності.
3. Спектр повернення. Цей показник може бути різним: 1%, 5%, 20%. Повинна простежуватися взаємозв’язок між соціальним результатом, ефектом і економічною вигодою. При цьому доходи можуть формуватися як за ринковими ставками, так і за ставками, нижчими від ринкових.
4. Вимірювання і оцінка соціального впливу. Це потрібно для звіту, щоб твердо сказати, що соціальна мета досягнута. Відобразити внесок у вирішення реальних проблем.